logo nhanvat.wiki
Filter by Chuyên mục
Bộ Truyện
Đấu Phá Thương Khung
Nguyên Tôn
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tru Tiên
Võ Luyện Đỉnh Phong

Dương Khai

Dương Khai nhân vật chính trong Võ Luyện Đỉnh Phong của tác giả Mạc Mặc. Dương Khai, đệ tử thí luyện chuyên quét rác trong Lăng Tiêu các. Bởi vì vô tình lấy được một bản Hắc thư mà bước lên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong.

Chi tiết nhân vật
Hán tự: 杨开
Tên nước ngoài: Yang Kai
Giới tính: Nam
Bí danh: Tiểu công tử, Thánh chủ, tông chủ, cung chủ, hư không đại đế, hư không chân quân
Tu vi: Sáng thế cảnh (nhân tộc), Thánh Long một vạn trượng (long tộc)
Đan đạo: Đế cấp luyện đan sư
Chủng tộc: Nhân tộc (Long tộc)
Quan hệ nhân mạch
Phụ thân: Dương Ứng Phong
Mẫu thân: Đổng Tố Trúc
Hồng nhan: Tỷ muội Hồ gia, Thu Ức Mộng, Bích Lạc, Vân Huyền, Dương Viêm, Mạc Tiểu Thất, Trương Nhược Tích
Muội muội: Dương Tuyết
Nghĩa tử: Dương Tiêu
Đệ tử: Triệu Dạ Bạch, Triệu Nhã, Hứa Ý
Người hầu: Địa Ma
Dương Khai
Dương Khai

Hệ thống tu luyện Võ Luyện Đỉnh Phong

Phân làm: Bên trong Càn Khôn và bên ngoài Càn Khôn, đột phá Đế Tôn cảnh, thoát khỏi Càn Khôn trói buộc, nhảy ra thế giới bên ngoài, trong cơ thể tự thành một mảnh thiên địa, không cần mượn nhờ Càn Khôn đại địa, cũng có thể thúc dục sức mạnh Thiên Địa to lớn.

Bên trong Càn Khôn:

 • Thối Thể Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, cảnh giới trụ cột, chủ yếu tu luyện thân thể, mỗi lần đột phá sẽ bài trừ tạp chất ra bên ngoài cơ thể. Từ tầng 7 tới tầng 9, trong cơ thể sinh ra Nguyên Khí.
 • Khai Nguyên Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, Võ giả có thể sử dụng Nguyên Khí chiến đấu, thực lực tăng mạnh.
 • Khí Động Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, nguyên khí trong cơ thể không ổn định, khi chiến đấu sẽ bạo động. Nhất là khi tức giận, sẽ đánh mất đi tâm tính của mình.
 • Ly Hợp Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, tâm tính võ giả bắt đầu bị phân hóa thành hai hướng riêng biệt.
 • Chân Nguyên Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, nguyên khí chuyển đổi thành chân nguyên, một sợi chân nguyên có thể đánh nát một tòa sơn mạch.
 • Thần Du Cảnh: Tầng 1 > Tầng 9, võ giả tu luyện ra thần thức, thần thức tản ra có thể quan sát mọi thứ xung quanh, cường giả mạnh mẽ còn có thể quan sát hàng nghìn vạn dặm, thậm chí còn có thể dùng thần thức công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
 • Siêu Phàm Cảnh: Chia làm 3 tầng, Sức mạnh võ giả vượt xa phàm nhân, đạt tới cảnh giới siêu phàm, thoát khỏi trói buộc phàm nhân.
 • Nhập Thánh Cảnh: Chia làm 3 tầng, chân nguyên trong cơ thể võ giả chuyển hóa thành Thánh nguyên.
 • Thánh Vương Cảnh: Chia làm 3 tầng, võ giả tiếp nhận Thiên địa tẩy lễ.
 • Phản Hư Cảnh: Chia làm 3 tầng, đều là cường giả trấn áp một phương.
 • Hư Vương Cảnh: Chia làm 3 Tầng, cảnh giới này thân thể hóa thành hư vô, công kích bình thường không thể tổn hại.
 • Đạo Nguyên Cảnh: Chia làm 3 tầng, võ giả có thể cảm nhận pháp tắc, đem Thánh nguyên chuyển đổi thành nguyên lực, lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể đột phá.
 • Đế Tôn Cảnh: Chia làm 3 tầng, Nguyên lực chuyển hóa thành Đế Nguyên. Cảnh giới này mới có thể xưng Đế. Có hai loại xưng hô:
  • Ngụy Đế: Đế Tôn cảnh đỉnh phong, bước đầu tìm hiểu cảnh giới Khai Thiên huyền bí.
  • Đại Đế: Được thiên địa thừa nhận, ngưng tụ Đạo ấn, có thể thúc dục sức mạnh thiên địa.

Bên ngoài Càn Khôn:

 • Nửa bước Khai Thiên: Ngưng tụ Âm Dương Ngũ Hành, tròn cơ thể Tiểu Thế giới đã có hình thức ban đầu, chỉ kém một bước là có thể khai thiên tích địa.
 • Khai Thiên Cảnh: Đế Tôn cảnh đỉnh phong, ngưng tụ Âm Dương Ngũ Hành, bên trong Đạo ấn sáng tạo thế giới của mình. Chia làm cửu phẩm:
  • Hạ Phẩm ( Chân Quân ): Nhất Phẩm – Nhị Phẩm – Tam Phẩm.
  • Trung Phẩm ( Thiên Quân ): Tứ Phẩm — Ngũ Phẩm – Lục Phẩm.
  • Thượng Phẩm ( Thần Quân ): Thất Phẩm – Bát Phẩm – Cửu Phẩm.
 • Tạo Vật Cảnh: Cảnh giới phía trên Cửu Phẩm Khai Thiên, hư không tạo vật, tạm thời chưa có ai đạt tới cảnh giới này.

Giới thiệu về nhân vật Dương Khai

Dương Khai là thí luyện đệ tử, kiêm công việc quét rác tại Lăng Tiêu Các, thân phận chân chính của hắn là công tử Dương gia, gia tộc đứng đầu trong Bát đại gia tộc. Bởi vì phụ thân Dương Ứng Phong mắc bệnh, cho nên từ khi sinh ra Dương Khai không cách nào tu luyện. Sau này, Dương Khai vô tình lấy được Hắc Thư thần bí, từ đó kế thừa y bát của Đại Ma Thần, đạt được tư chất nghịch thiên, mà đạp lên con đường truy cầu võ đạo đỉnh phong.

Danh tính

Địa điểm
Danh tính
Thế giới Trung Đô Thế Giới
Cửu công tử Dương gia trong vương triều Đại Hán, đệ tử Lăng Tiêu Các của vương triều Đại Hán, đại gia chủ dương gia trong vương triều Đại Hán
Thông Huyền đại lục
Cổ Ma nhất tộc chủ nhân, đan sư hiệp hội thành viên, Lôi Quang thần giáo khách khanh, thiên tiêu tông đệ tử, Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ, Long Phượng phủ Long Hoàng
Hằng La tinh vực
U Ám Tinh Long huyệt sơn chủ nhân, U Ám Tinh Lăng Tiêu Tông tông chủ, U Ám Tinh Chủ, Hằng La Tinh Vực Vực Vực Chủ
Tinh giới
Bắc Vực Lăng Tiêu Cung cung chủ, Nam Vực Thanh Dương thần điện khách khanh trưởng lão, Nam Vực La Sát Môn khách khanh trưởng lão, con mình quân đoàn trưởng, Đông Vực Long Đảo Long tộc Long Thần, Hư Không Đại Đế, Tinh giới chi chủ
Ma vực
Vân Ảnh đại lục thân vương, tân sinh ma vực sáng tạo
Chư Thiên Vạn Giới
Thất Xảo Vực Thất Xảo Địa Quả Viên quản sự, đệ nhất sạn tiểu nhị, tinh thị tu la địa trường bảng đứng đầu, Thái Khư cảnh Xích Tinh cung phụng, Thánh Linh Thiên Nguyệt Ma Chu mang người mang, Hư Không Hư Không Hư Không Chân Quân Hư Không, Âm Dương Vực Âm Dương Thiên Cô Gia, Bích Lạc Quan Thần Hi tiểu đội đội trưởng, Đại Diễn Quan Thần Hi tiểu đội đội trưởng, Huyền Minh quân quân đoàn trưởng, Huyền Minh quân thần hi tiểu đội đội trưởng, Vạn Yêu giới Lôi Ảnh Đại Đế (phân thân lão tam)
Hư Không đại lục
Hư Không đại lục chi chủ, Thất Tinh Phường Thái Thượng trưởng lão, Hư Không đạo tràng đạo chủ, Phương Thiên Tứ (phân thân lão nhị)

Thực lực

3000 pháp tắc

Hỗn Độn phân Âm Dương, Âm Dương hóa Ngũ Hành, Ngũ Hành sinh vạn đạo:

 • Hỗn Độn chi đạo: đại đạo bắt đầu hình thành, ngàn vạn pháp tắc dung hợp, Thiên Địa mới thành lập, từ trước tới này không người nào có thể tu luyện.
 • Âm Dương chi đạo: Hỗn Độn phân làm Âm và Dương, bởi vì đột phá Khai Thiên cảnh cần có Âm Dương chi lực cho nên tất cả cường giả Khai Thiên phải tham ngộ đạo này.
 • Ngũ Hành chi đạo: Âm Dương hóa thành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành chi lực.
 • Đan đạo, Trận đạo, Khí đạo: bộ 3 phụ trợ chi đạo.
 • Binh khí chi đạo: Các loại binh khí đao thương kiếm kích: như Dương Khai theo thương đạo, Phùng Anh theo kiếm đạo,…
 • Sát phạt chi đạo: Dùng sát nhập đạo, Tu La động Thiên tu luyện đạo này, Thiết Huyết Đại Đế – Chiến Vô Ngân chủ tu.
 • Ngự thú chi đạo: Chưởng ngự vạn thú, Thú Võ Đại Đế chủ tu.
 • Hắc Ám chi đạo: Tàn Dạ chủ tu.
 • Hồng Trần chi đạo: Hóa thân ngàn vạn trải nghiệm hồng trần, Hồng Trần Đại Đế
 • Đoạn Hồng Trần chủ tu. – Băng chi đạo: Chi nhánh của Thủy chi đạo, Băng Vũ Đại Đế chủ tu.
 • Quang chi đạo: Minh Nguyệt Đại Đế chủ tu.
 • Thần Hồn chi đạo: Tu luyện thần hồn, U Hồn Đại Đế chủ tu.
 • Thiên Cơ chi đạo: Suy tính Thiên cơ, Thiên Xu Đại Đế chủ tu.
 • Vạn Hoa chi đạo: Hoa Ảnh Đại Đế chủ tu.
 • Tình chi đạo: Dùng tình nhập đạo, Vấn Tình Đại Đế chủ tu.
 • Giam cầm chi đạo: Phong Ấn chi lực, Nguyên Đỉnh Đại Đế chủ tu.
 • Thôn Phệ chi đạo: Phệ Thiên Đại Đế chủ tu.
 • Huyết đạo: Dùng máu tươi kích phát bí thuật, Huyết Nha Thần Quân chủ tu.
 • Tự Nhiên chi đạo: Tiêu Diêu phúc địa chủ tu.
 • Song Tu chi đạo: Nam nữ song tu cũng không phải tà thuật thái bổ, chẳng qua là lực lượng trong cơ nam và nữ giao hòa, Âm Dương Thiên chủ tu. Đạo này chia làm: hữu tình đạo, vô tình đạo.
 • Không Gian Chi Đạo: Hư Không Đại Đế – Dương Khai chủ tu.
 • Thời Gian Chi Đạo: Tuế Nguyệt Đại Đế chủ tu, Dương Khai cũng tu hành đạo này.
 • Thời Không chi đạo: Đem thời gian cùng không gian dung hợp thành đạo. Từ xưa đến nay chỉ có Dương Khai luyện thành.
 • Ẩn Nặc Chi Đạo: Bổn mạng thần thông của Lôi Ảnh Đại Đế, Dương Khai cũng có thể sử dụng đạo này.

Tham ngộ đại đạo được chia làm: Tiếp xúc được da lông bên ngoài. Bắt đầu tìm hiểu. Tiến dần từng bước. Có chút thành tựu. Thông hiểu đạo lí. Siêu Quần Bạt Tụy. Kỹ Quan Quần Hùng. Đăng Phong Tạo Cực. Chấn Cổ Thước Kim.

Thần hồn của Dương Khai

Bởi vì thời điểm thần hồn yếu ớt đạt được chí bảo thiên địa Ôn Thần Liên, cho nên thần hồn Dương Khai vượt xa thường nhân.

Thân thể Dương Khai

Dương Khai tu luyện Ma Thần Bí Điển, một thân huyết dịch hóa thành kim huyết, mỗi giọt kim huyết ẩn chứa khí huyết chi lực to lớn.

Dương Khai trở thành long tộc, hiện đã đột phá 9999 trượng long thân, đột phá Thánh Long.

Công pháp, võ kỹ, bí thuật

Công pháp
 • Ngạo Cốt Kim Thân
 • Chân Dương Quyết
 • Âm Dương Hợp Hoan Công
 • Nguyên Khí Khống Chế Thuật
 • Luyện Đan Chân Quyết
 • Thần Thức Tu Luyện Pháp Môn
 • Thần Ma Biến
 • Phân Thần Chi Thuật
 • Đại quy mô Luyện Đan Pháp
 • Khống Nguyên Thuật
 • Luyện Tinh Quyết
 • Hóa Yêu Quyết
 • Hóa Long Quyết
 • Cửu Thiên Huyền Đan Quyết
 • Nghịch Âm Dương Ngũ Hành Huyền Vũ Tâm Kinh
 • Phệ Thiên chiến pháp: Thôn phệ tất cả vật có linh khí trên đời, mạnh mẽ cướp đoạt những linh khí kia để mình sử dụng, bất quá bởi vì nhược điểm của nó vẫn là do pháp thân thạch kiệt thân được trời phú độc đáo tu luyện, hiện tại đã dung quy chủ thân.
 • Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu Kinh: Chỉ có được bộ phận không trọn vẹn, bất quá sau đó từ phệ chuyển sinh Phệ Thiên Đại Đế Ô Quảng biết được công pháp của nó đến từ Phệ Thôi Diễn Phệ Thiên chiến pháp.
 • Ba phần quy nhất quyết: do tiền thân phệ của Ô Quảng thôi diễn, đem ba thân Thánh Linh, Yêu tộc, Nhân tộc của mình dung hợp để đột phá Khai Thiên Cảnh giới hạn.
Võ kỹ
 • Bất khuất chi ngao (tự sáng tạo)
 • Viêm Dương Bạo (địa cấp thượng phẩm)
 • Tinh Ngân (Huyền cấp)
 • Dương Nguyên Ấn
 • Tự Sáng Tạo Bộ Pháp
 • Ẩn Khí Pháp
 • Viêm Dương Tam Điệp Bạo (Thiên cấp, Lĩnh Ngộ Sáng Tạo)
 • Dương Viêm Chi Dực (ẩn chứa thiên đạo pháp tắc)
 • Thú Hồn Kỹ (Bạch Hổ Ấn, Thần Ngưu Ấn, Nô Thú Ấn)
 • Vạn Kiếm Quy Nhất (Huyền cấp)
 • Thần Hồn Kỹ (Mê Hồn Chi Cung)
 • Nhập Ma
 • Diệt Hồn Kim Quang (Diệt Thế Ma Nhãn)
 • Thần Thức Chi Hỏa
 • Phong Lôi Vũ Dực (ẩn chứa thiên đạo pháp tắc)
 • Cửu Thiên Thần Kỹ (Huyền Thiên Kiếm, U Thiên Tỏa, Che Thiên Thủ, Tru Thiên Mâu, Xích Thiên Tiễn, Quân Thiên Dẫn. La Thiên Võng, Hạo Thiên Thuẫn, Dật Thiên Ảnh)
 • Ma Diễm
Bí thuật
 • Không gian pháp tắc: xé rách không gian, không gian chi nhận, thuấn di, hư vô, trục xuất, nguyệt nhận, kinh không hống, sụp đổ, thiên địa chi tỏa, càn khôn độn pháp, trong gang tấc thiên nhai, đả ngưu, hư không chi kính
 • Thời gian pháp tắc: năm tháng như con thoi, nhật nguyệt thần luân, nhật nguyệt thần ấn, thời không trường hà
 • Bí thuật thần liên: Sinh Liên, Nộ Liên
 • Âm dương ngũ hành thần thông: Kim Lang Khiếu Nguyệt, Trường Thanh nguy nga, Nguyệt Hoa Như Sương, Kim Ô Chú Nhật, Thổ Long Thuẫn
 • Thương đạo thần thông: đại tự tại thương, lê hoa
 • Ma Huyết Ti Bí Thuật (Kim Huyết Ti Bí Thuật)
 • Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm Pháp (Luyện Thể Bí Thuật/Công Pháp)
 • Phong tỏa thức Hải Chi Pháp
 • Phá Thiên Nhất Kích (Thần Hồn Bí Thuật)
 • Hắc Ám Vô Giới (Luyện Ngục Hắc Đồng)
 • Thượng Cổ Vu Thuật
 • Long tộc Bí Thuật
 • Võ Đạo Chân Ý
 • Tinh Lọc Chi Quang

Bí bảo của Dương Khai:

Địa điểm
Tên
Thế giới Trung Đô
Tu La kiếm (thiên cấp thượng phẩm, đã trả lại), Thiên Nhị Huyết Hải Đường (Thiên cấp thượng phẩm, đã trả lại), Tỏa Ma Liên (đã trả lại), Cốt Thuẫn (Huyền cấp thượng phẩm, đã hư hỏng), Thần Hồn Tiểu Kiếm (Thiên cấp thượng phẩm, Thần Hồn Bí Bảo, sau tặng Tôn Ngọc), Thiên Hành Cung (đã trả lại)
Thông Huyền đại lục
Hỗn Nguyên xiềng xích (linh cấp), dịch dung bí bảo, càn khôn túi (trữ trữ bí bảo), thần chiến chi đình (thánh cấp), thánh chủ linh giới, ngân diệp (thánh cấp thượng phẩm, đã hư hỏng), Phi Thiên Toa
Hằng La tinh vực
Tinh Toa, Không Gian Giới (trữ trữ bí bảo), Tinh Đế Lệnh, Tụ Linh Thất Thải Kỳ (hư cấp hạ phẩm), Tử Thuẫn (Hư cấp thượng phẩm, đã hư hỏng), Bách Nhạc Đồ (hư cấp, đã hư hỏng), Oanh Thiên Trụ (hư vương cấp), Long Cốt Kiếm Tích Thúy (đã bị luyện hóa), Huyền Giới Châu (Đế Bảo, Không Gian Bí Bảo, bên trong chứa tiểu Huyền Giới), Tịch Diệt Lôi Châu (Đế Bảo), Nô Trùng Trạc (Đế Bảo), Trảm Hồn Đao (Thần Hồn Đế Bảo)
Tinh giới
Mặc Ngọc Đỉnh (đạo nguyên cấp thượng phẩm), trăm vạn kiếm (đế bảo, đã trả lại), Tử Dương Huyền Quang Tráo (Đạo Nguyên cấp hạ phẩm, thần hồn bí bảo), Tử Hư đỉnh (Đế Bảo), Mộc Chu (Đạo Nguyên cấp thượng phẩm), Ma Binh Chiến Chùy (Đế Bảo/Thánh Khí, Độc Nhãn Cự Ma Di Bảo), Lâu Thuyền (Đạo Nguyên cấp), Lâu Thuyền (Đạo Nguyên cấp). Ích Hải Toa (đế bảo), Sơn Hà Chung (Nguyên Đỉnh đại đế bản mệnh đế bảo, Hồng Hoang dị bảo, đã hư hư), Phượng Hoàng Chân Hỏa (Di bảo Viêm Vũ Đại Đế), Vạn Thú Ấn (Đế Bảo, sau tặng Trương Nhược Tích), Phi Hồng Mặc Long Giáp (đế cấp trung phẩm, phòng ngự bí bảo), ngũ sắc trường mâu Lưu Vân Toa, Phong Thao, Thương Long Thương (Bí Bảo Rồng)
Bên ngoài càn khôn
Lục hợp như ý bao, vô ảnh sa, thất diện, vực toa, nguyên từ thần hồ (Phong Hồ + lục phẩm nguyên từ thần quang), trung nghĩa phổ, liên hoa lạc, ích đường pháp lột xác, hư không âm dương kính, thủy tinh cung (Long tộc thánh vật), xá hồn thứ (thần hồn bí bảo/bí thuật)

Phụ trợ của Dương Khai:

Tên
Giới thiệu
Ngạo Cốt Kim Thân
Thông Huyền đại lục đại ma thần chi cốt, bên trong phong ấn cùng năng lượng tà ác, trợ giúp Dương Khai đạt được tư chất nghịch thiên.
Kim Thánh Long bản nguyên
Trong cuộc phiêu lưu tinh giới long đảo biết được: Long tộc tổ long bản nguyên tức là long thần bản nguyên, long tộc sinh ra nguồn gốc, mang theo tất cả bí thuật cùng phương pháp tu luyện của Long tộc.
Bất quá sau đó ở long tộc thánh vật thủy tinh cung chứng kiến lai lịch bản nguyên của mình: long hoàng đời thứ ba cùng Phượng hậu liên thủ đại chiến Mặc tộc hy sinh, bản nguyên song song rơi vào tinh vực thông huyền đại lục, lúc này mới có câu chuyện xâu chuỗi đến long đàn bên ngoài Càn Khôn.
Thất Thải Ôn Thần Liên
Chí bảo thiên địa, cũng là một trong hai liên, cao nhất là chí tôn Ôn Thần Liên, ôn dưỡng và nâng cao thần hồn lực.
Diệt thế ma nhãn
Luyện ngục Hắc Đồng
Diệt Thế Ma Nhãn: Thông Huyền đại lục thu được. Tương truyền là mắt của đại ma thần. Trong thực chiến, toàn bộ câu chuyện tiền kỳ cơ hồ là khắc tinh của tất cả thần hồn lực, có thể hấp thu lực lượng thần hồn của người chết phụ cận và thanh lọc làm cho mình sử dụng.
Luyện ngục Hắc Đồng: Thu được ở tinh giới, tương truyền là cổ ma hắc đồng, đến từ tinh giới phong ấn thượng cổ độc nhãn cự ma.
Sau khi được chứng thực hai đại đồng thuật đều là hai đại bất truyền bí mật của Vạn Ma Thiên trong Tam Thiên Phúc Địa, sau đó từ Vạn Ma Thiên Sát Thần Quân đạt được phương pháp tu luyện chân chính.
Diệt thế ma nhãn, luyện ngục hắc đồng, một công một phụ. Nếu thật sự có thể tu hành đến cực hạn, diệt thế ma nhãn đủ để phá thế gian hết thảy hư vọng.
Huyền Giới Châu
Không gian bí bảo, là tiền nhiệm Tinh Vực vực chủ luyện hóa một mảnh tiểu huyền giới mà thành, có thể dung nạp sinh linh vạn vật. Dương Khai sau khi lấy được, ở chỗ này có thể chúa tể hết thảy, vả lại có thể thông qua hoàn thiện thiên địa pháp tắc mà trưởng thành, cuối cùng trở thành một mảnh thiên địa hoàn thiện. Sau đó khi Dương Khai thăng chức khai thiên, đem nó dung nhập vào thế giới Tiểu Càn Khôn của mình.
Hằng La tinh vực bản nguyên
Tinh đồ, nắm trong tay hạ vị diện tinh vực, có thể câu thông tinh vực lực vì nó dùng.
Bất lão thụ
Thiên địa chí bảo, thiên địa khi mới sinh ra đã tồn tại một cây kỳ thụ, bất tử bất diệt, cùng thiên địa tồn tại, huyễn hóa muôn vàn. Vật liệu cửu phẩm ngưng tụ lực lượng Mộc Hệ, lá cây trên cây nghe nói có xương trắng thịt, hiệu quả sống chết người. (Đã được lọc hóa).
Thương thụ
Phong ấn thiên địa chi thụ, âm dương hỗn độn lực, có uy năng phong ấn hết thảy.
Thiên địa ý chí
Được thiên địa thừa nhận, mới có thể thăng chức đại đế, điều động thiên địa vĩ lực.
Hư không Đạo Ấn
Đạo ấn, cả đời tu luyện tinh hoa ngưng tụ mà thành, cơ hồ tương đương với nội đan của yêu thú.
Thiên địa tuyền
Càn Khôn một trong tứ trụ, có thể làm cho thế giới Tiểu Càn Khôn mượt mà không rảnh, vạn vật bất xâm, không sợ rung động. Sau đó, vì có được cây thế giới bao gồm chức năng thiên địa tuyền, đã cắt bỏ nó cho người khác.
Thế giới thụ
Từ cổ luyện đan sư trên mặc chi chiến trường, có thể tự chủ tu bổ Tiểu Càn Khôn, đồng thời có chức năng càn khôn tứ trụ phong trấn Tiểu Càn Khôn.

Trợ lực Dương Khai:

Tên
Giới thiệu
Địa Ma
Sau khi thu phục, Dương Khai dung nhập một tia thần hồn khống chế nó. Địa Ma lập được rất nhiều công lao vì chủ nhân.
Phệ Hồn Chi Trùng
Thượng cổ dị trùng, có thể thôn phệ thần hồn lực, sau đó thôn phệ ma khí hóa thành Phệ Hồn Ma Trùng.
Tiểu Tiểu
Thạch Ký, Thạch Linh nhất tộc. Do Dương Khai ở Thông Huyền đại lục lấy được hai viên hắc thạch hóa thân mà đến, viên còn lại hóa thành pháp thân. Được Dương Viêm đặt tên là “Tiểu Tiểu”, có linh trí, có thể dùng để tìm quặng thạch, còn có thể rèn luyện quặng thạch. Sau đó tiến vào Huyết Môn kế thừa bản nguyên Thánh Linh Thái Nhạc của Thượng Cổ Thánh Linh, trở thành Thượng Cổ Thánh Linh – Thái Nhạc.
Lưu Viêm
Nguyên là luyện khí lô khí linh, sau khi bị Dương Khai thu phục, sau khi Xích Lan tinh thôn phệ Càn Thiên Lôi Viêm biến ảo hóa thành mỹ phụ diễm lệ, do Dương Khai ban cho tên là “Lưu Viêm”. Sau khi Thiên Diệp tông dung hợp linh cấp khôi lỗi tiến hóa thành linh khôi, biến thành bộ dáng hài đồng. Sau đó lại luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa trở thành Thánh Linh Phượng tộc, có được thân thể của mình.
Pháp thân
Thạch Linh nhất tộc, linh hồn không trọn vẹn hóa thành pháp thân, tu luyện Phệ Thiên chiến pháp, luyện hóa thạch hỏa thánh linh bản nguyên trở thành Thánh Linh, sau đó ở ma vực thôn phệ đông đảo Vạn Ma Đan thăng cấp bán thánh, hiện lưu thủ và nắm trong tay ma vực mới.
Mộc Châu
Mộc Lộ
Mộc Linh nhất tộc, cùng Thạch Linh nhất tộc đồng sinh, am hiểu chiếu cố linh thụ cùng làm người chữa thương, ở Tiểu Huyền giới vì Dương Khai chiếu cố Dược Viên.
Cổn Cổn
Khí linh, Tiểu Huyền giới, Huyền Giới Châu sau khi cắn nuốt đông đảo tinh thần biến thành, có thể thôn phệ đại lục hoàn thiện thiên địa pháp tắc của Tiểu Huyền giới, thôn phệ dung hợp tất cả đại lục ma vực sau đó trở thành ma vực mới.
Tiểu Hắc
Quy Kh kh kh, ma vực dị thú, được xưng là Diệt vực chi thú, thông qua thôn phệ ma khí trưởng thành, từng mang đến tai nạn hủy diệt cho Ma Vực.
Truy Phong
Ma vực thánh linh, ma long trường thiên tọa kỵ, bị Dương Khai Long tộc huyết mạch hấp dẫn trở thành tọa kỵ, vẫn không rời không rời, bán thánh tu vi.
Phương Thiên Ban
Vốn là sinh linh bản địa của Hư Không đại lục, nhưng tiên thiên không đủ, dung nhập vào Dương Khai một tia thần hồn, là thân nhân mà Dương Khai tìm kiếm vì tu luyện tam phân quy nhất quyết (trong ba huynh đệ Dương Khai được xưng là phân thân lão tam), vốn có thể trực tấn thất phẩm, nhưng bởi vì chủ thân Dương Khai bát phẩm đỉnh phong ảnh hưởng, cuối cùng đột phá không giải thích được thành tựu lục phẩm khai thiên, sau khi thức tỉnh ký ức, hiện giờ ở chủ thân tam phân quy nhất quyết cùng chủ thân cùng lão nhị lôi ảnh cùng tồn tại một thể.
Ảnh Báo
Dương Khai vì tu luyện tam phân quy nhất quyết tìm kiếm thú thân (trong ba huynh đệ Dương Khai được xưng là phân thân lão nhị), công pháp tu luyện chính là độc yêu tộc cổ pháp, dùng năm trăm năm từ một con ấu bồi trưởng thành đến ngũ phẩm yêu đế, còn là đại đế độc nhất vô nhị của Vạn Yêu giới, được “Lôi Ảnh” đế hào, sau khi thức tỉnh ký ức, hiện giờ ở chủ thân tam phân quy nhất quyết cùng chủ thân cùng lão tam phương thiên tứ cùng tồn tại một thể.

Âm Dương Ngũ Hành vật

Thuộc tính
Tên
Phẩm giai
Thần thông pháp tướng
Âm
Thiên âm sa
Ngũ phẩm
 
Dương
Nguyên Dương Huyền Sâm
Thất phẩm
 
Kim
Kim Lang Vương Nội Đan
Thất phẩm
Kim Lang Khiếu Nguyệt
Gỗ
Bất Lạo Thụ
Cửu phẩm
Trường Thanh nguy nga
Nước
Nguyệt Tinh
Bát phẩm
Nguyệt Hoa Như Thủy
Lửa
Kim Ô chân hỏa
Bát phẩm
Kim Ô Chú Nhật
Đất
Thổ hệ long châu
Bát phẩm
Thổ Long Thuẫn

FAQs

Nội dung

Hình ảnh Dương Khai

Nguồn tham khảo

Nhân vật cùng bộ truyện Võ Luyện Đỉnh Phong