logo nhanvat.wiki
Filter by Chuyên mục
Bộ Truyện
Đấu Phá Thương Khung
Nguyên Tôn
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tru Tiên
Võ Luyện Đỉnh Phong

Thần Đông, tên thật là Dương Chấn Đông, người Bắc Kinh. Khởi điểm là tác giả bạch kim mạng Trung văn, thành viên Hiệp hội tác giả Trung Quốc quật khởi trong thời đại thanh đồng văn học mạng, là một trong những tay viết có sức ảnh hưởng và tính tiêu biểu nhất trong giới tiểu thuyết mạng hiện nay, tác phẩm tiêu biểu của ông có “Thâm không bỉ ngạn”, “Thánh Khư”, “Thế giới hoàn mỹ”, “Che trời”, “Trường sinh giới”, “Thần mộ” và “Bất tử bất diệt” v. v…
20 năm văn học mạng thập đại huyền huyễn tác giả, bách cường đại thần tác giả, bách vị ngành công nghiệp nhân vật
Ngày 1 tháng 5 năm 2021, Thần Đông mang theo tác phẩm mới “Thâm không bỉ ngạn” đăng nhập vào mạng Trung văn.

Các nhân vật nổi tiếng của Thần Đông