logo nhanvat.wiki
Filter by Chuyên mục
Bộ Truyện
Đấu Phá Thương Khung
Nguyên Tôn
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tru Tiên
Võ Luyện Đỉnh Phong

Thế Giới Hoàn Mỹ

Giới thiệu truyện Thế Giới Hoàn Mỹ

truyện Thế Giới Hoàn Mỹ của tác giả Thần Đông. Thạch Hạo, một thiếu niên với sức mạnh phi phàm chỉ dùng một tay liền có thể nhấc lên được cái đỉnh to. Năm xưa cậu được cha mẹ gửi đến cho tộc trưởng nơi Thạch Thôn. Từ đó tộc trưởng quyết tâm nuôi nấng cậu trưởng thành, rèn luyện cho cậu. Trong thôn có một cái cây là Liễu Thần, vào một ngày của mười sáu năm về trước chính là từ trên trời giáng xuống.

Sau khi đại chiến với Lôi Đình Thịnh Nộ mới trở thành hình dáng hiện tại, bén rễ tại Thạch Thôn phù hộ thôn an bình. Thạch Hạo đặc biệt có cảm giác thân thuộc với Liễu Thần. Một hạt bụi cũng có thể lấp biển, một cọng cỏ xưng bá cả vũ trụ, chém mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Trong nháy mắt, làm chủ cả trời đất, giữa vô Vạn thiên nhai một mình ta độc bá.

Vạn vật sinh sôi, mọc lên san sát như rừng cây, chư thánh tranh bá, thế gian loạn lạc, khắp đất trời nổi lên một hồi phong ba bão táp. Hỏi mặt đất bao la, hỏi trời cao rộng lớn, cuộc đời này là thế nào?

Hệ thống tu luyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Hệ thống tu luyện Thế Giới Hoàn Mỹ

Phàm Nhân

Trong phàm nhân cảnh giới sẽ được chia thành các cấp độ như sau:

Cấp 1: Bàn Huyết Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn (Cực Cảnh).

Cấp 2: Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh).

Cấp 3: Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh.

Cấp 4: Minh Văn Cảnh (Phong Hầu): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 5: Liệt Trận Cảnh (Vương Giả ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 6: Tôn Giả Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Thần Đạo

Khi đột phá cảnh giới Phần Nhân sẽ tiến vào cảnh giới Thần Đạo bao gồm các cấp độ sau:

Cấp 1: Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 2: Chân Nhất Cảnh (Chân Thần): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 3: Thánh Tế Cảnh (Thần Vương): chiến lực thay đổi liên tục từ Tôn Giả tới Thiên Thần.

Cấp 4: Thiên Thần Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

Cấp 5: Hư Đạo Cảnh.

Cấp 6:Trảm Ngã Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 7: Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 8: Chí Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 9: Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong)

Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực)

Khi đột phá Thần Đạo sẽ vào Tiên Đạo được trường sinh bao gồm các cấp độ sau:

Cấp 1: Chân Tiên.

Cấp 2: Tiên Vương: Yếu Nhược – Bình Thường – Tuyệt Đỉnh – Bá Chủ.

Cấp 3; Chuẩn Tiên Đế.

Cấp 4: Tiên Đế.

Hệ Thống Tu Luyện do Thạch Hạo tự sáng tạo

Cấp 1: Luân Hải Bí Cảnh.

Cấp 2: Đạo Cung Bí Cảnh.

Cấp 3: Tứ Cực Bí Cảnh.

Cấp 4: Hóa Long Bí Cảnh.

Cấp 5.Tiên Đài Bí Cảnh.

  • Tiên Hồng Trần (Tiên khác loại): Nhất Thế – Cửu Thế.
  • Đệ Thập Thế: Độ Kiếp Thành Chân Tiên.

Cấp 6: Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh (Tiên Vương).

Cấp 7: Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể (Chuẩn Tiên Đế).

Cấp 8: Tiên Đế.

Thế giới hoàn mỹ
Thông tin truyện
Tên tiếng Anh: Perfect World
Tên tiếng Trung: 完美世界
Tác giả: Thần Đông
Số chương: 2015
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại:

Manhua

Dàn nhân vật Thế Giới Hoàn Mỹ

Nghe Thế Giới Hoàn Mỹ Audio