logo nhanvat.wiki
Filter by Chuyên mục
Bộ Truyện
Đấu Phá Thương Khung
Nguyên Tôn
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tru Tiên
Võ Luyện Đỉnh Phong

Cổ Hà

Cổ Hà là nhân vật phụ trong tiểu thuyết huyền huyễn “Đấu Phá Thương Khung” của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu, nhân xưng Đan Vương, lần đầu xuất hiện là lục phẩm Luyện Dược Sư (Huyền Hoàng pháo đài lúc xuất hiện là thất phẩm Luyện Dược Sư, Vân Lam tông danh dự trưởng lão, Vân Lam tông sau khi diệt vong gia nhập Viêm Minh trở thành đan đường đường chủ, tại Huyền Hoàng pháo đài lúc bị Tiêu Viêm giáng chức làm đan đường phó đường chủ

Chi tiết nhân vật
Hán tự: 古河
Tên nước ngoài: Gu He
Giới tính: Nam
Bí danh: Đan Vương, Viêm Minh đan đường phó đường chủ
Tu vi: Đấu Tông
Đan đạo: Thất phẩm Luyện dược sư
Chủng tộc: Nhân tộc
Quan hệ nhân mạch
Ca ca: Cổ Đặc
Đệ tử: Liễu Linh
Cổ Hà
Cổ Hà

Giới thiệu về nhân vật Cổ Hà

Bối cảnh nhân vật

Bề ngoài nhã nhặn khiêm tốn, thực lực không thể khinh thường, tu vi Đấu Vương. Từng xâm nhập sa mạc xà nhân lãnh địa tìm lấy dị hỏa ngược lại bị Tiêu Viêm đoạt, có một ca ca tên là Cổ Đặc, là người tính cách cổ quái thích sưu tầm bảo vật, phong phú đến mức đủ để cho ở Gia Mã đế quốc bất luận luyện dược sư nào cùng phải đỏ mắt.

Cổ Hà

Kinh nghiệm nhân vật

Lần đầu lên sân khấu xâm nhập lãnh địa xà nhân sa mạc ý đồ cướp lấy dị hỏa (Thanh Liên Địa Tâm Hỏa) bị Tiêu Viêm đoạt lấy, có một huynh trưởng tên là Cổ Đặc. Được xưng Đan Vương, Lục Phẩm Luyện Dược Sư (sau là Thất Phẩm Luyện Dược Sư), Gia Mã đế quốc luyện dược giới đệ nhất nhân.

Tiêu Viêm sau khi thực lực tăng lên tới Đấu Vương đỉnh phong dẫn dắt đông đảo cường giả giết lên Vân Lam Sơn, Vân Sơn thiết kế đem Vân Vận gả cho hắn, trên thực tế là nhìn trúng quan hệ giao thiệp của hắn, hôn lễ ngày đó Tiêu Viêm giết lên Vân Lam Sơn, Tiêu Viêm khuyên Cổ Hà trung lập, Cổ Hà đề xuất muốn cùng Tiêu Viêm tỷ thí, tỷ thí bại bởi Tiêu Viêm sau đó rời khỏi trận tranh đấu này.

Sau khi Vân Lam Tông bị diệt mang theo đồ đệ Liễu Linh ẩn cư trong núi rừng, khi Tiêu Viêm thành lập đan đường đã được hội trưởng công hội Luyện Dược Sư Pháp Mã đề nghị, tự mình ra mặt mời hắn rời núi, Cổ Hà đề xuất muốn cùng Tiêu Viêm tỷ thí kỹ thuật luyện đan, sau khi bại bởi Tiêu Viêm đáp ứng xuống núi trợ giúp Tiêu Viêm, đảm nhiệm đường chủ Viêm Minh Đan Đường, Cổ Hà làm người tính cách tự do tiêu sái, quản lý đan đường khiếm khuyết, dẫn đến sau này đan đường có hai vị trưởng lão kéo bè kết phái, tạo thành tai họa ngầm không nhỏ đối với Viêm Minh.

Khi Tiêu Viêm trở về giết gà dọa khỉ xử quyết hai vị trưởng lão cùng đảng vũ cũng giáng chức Cổ Hà làm phó đường chủ, lại dùng một quyển phương pháp tu luyện linh hồn những tàn quyển của Hồn Quyết trấn an Cổ Hà và Pháp Mã, sau đó không xuất hiện nữa.

FAQs

Nội dung

Hình ảnh Cổ Hà

Nguồn tham khảo

Nhân vật cùng bộ truyện Đấu Phá Thương Khung